TEL./FAX: +421 35 76 84 126
CENOVÉ PONUKY: +421 918 994 628
FAKTURÁCIA: +421 905 659 827
REKLAMÁCIE, SERVIS: +421 905 222 478

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyplňte tento nezáväzný formulár a my Vám pošleme cenovú ponuku.

Ak máte špeciálne požiadavky, alebo máte záujem o cenovú ponuku na naše iné produkty, kontaktujte nás prosím na niektorom z uvedených kontaktov.

HEGE 780 THERMO PLUS
izolačné trojsklo 4-14-4-14-4
Ug = 0,6 W/m2K
Uw = 0,88 W/m2K
Rw = 35dB

HEGE 950 PASIV PLUS

izolačné trojsklo 4-18-4-18-4

Ug = 0,5 W/m2K

Uw = 0,76 W/m2K

Rw = 43 dB

HEGE 950 MINIMAL PASIV
Drevo-hliník

izolačné trojsklo 4-18-4-18-4

Ug = 0,5 W/m2K

Uw = 0,71 W/m2K

Rw = 43dB

Demontáž

Montáž

Murárske práce

Captcha

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom spracovania položenej otázky a zaslania odpovede primeranou formou spoločnosťou HEGE s.r.o., IČO: 46 944 982, so sídlom: Martovce 385, 947 01 ako prevádzkovateľom tejto internetovej stránky. Za účelom zaslania odpovede na otázku týkajúcu sa podmienok vyhotovenia a dodania výrobkov prevádzkovateľa priamo na stavbu poskytujem informatívne údaje o mieste, kde sa stavba nachádza. Beriem na vedomie, že bez poskytnutia osobných údajov v uvedenom rozsahu mi nemôže byť zaslaná odpoveď na položenú otázku a že nedôjde k ich ďalšiemu spracúvaniu ani poskytovaniu tretím osobám bez môjho predchádzajúceho súhlasu. Beriem na vedomie, že tento udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať, v dôsledku čoho dôjde k ukončeniu poskytovania služby a k výmazu poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov). Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na tejto internetovej stránke v časti Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Vaša požiadavka bola odoslaná. Ďakujeme.