CENOVÉ PONUKY: +421 918 994 628
FAKTURÁCIA: +421 905 659 827
REKLAMÁCIE, SERVIS: +421 905 222 478

SKLO

Na zasklenie našich okien primárne využívame dva typy izolačných skiel CLIMATOP ® XN:

  • Tepelno – izolačné trojsklo: 4 - 14 - 4 - 14 - 4, Ug = 0,6 W/m2K plnené argónom
  • Tepelno – izolačné trojsklo: 4 - 18 - 4 - 18 - 4, Ug = 0,5 W/m2K plnené argónom

Hlavné funkcie skla:

  • efektívne využíva slnečnú energiu
  • ochraňuje pred chladom
  • udržuje v interiéry teplo
  • vytvára v miestnostiach príjemné prostredie
  • prepúšťa svetlo
  • znižuje náklady na vykurovanie
  • zaručuje vysokú životnosť a kvalitu a stavby

Zasklenie:

Slovenské klimatické podmienky sa vyznačujú vysokými teplotnými rozdielmi v letnom a zimnom období. Na opláštenie budov sa preto kladú vysoké nároky týkajúce sa materiálov a ich tepelno- izolačných vlastností.  Pre dosiahnutie odporúčaných hodnôt je nevyhnutné použitie tepelno – izolačného skla.
Pri izolačných sklách je najdôležitejšia hodnota Ug, ktorá sa vyjadruje hodnotou W/m2K.  Táto hodnota vyjadruje, aké množstvo tepla prestúpi štvorcovým metrom plochy danej hmoty za jednotku času za predpokladu, že rozdiel medzi teplotami v interiéri a exteriéry je 1 °C. To znamená, že čím nižšiu hodnotu Ug sklo dosahuje, tak tým máte nižšie výdavky na kúrenie.

Tabuľka zasklení

Súčiniteľ prechodu  tepla Ug podľa EN 673 (W/m2.K)

Zloženie (hrúbka skla - hrúbka dištančného rámiku - hrúbka skla (mm)

Celková
priepustnosť
slnečného
žiarenia g (%)

Vzduchová
nepriezvučnosť
Rw (dB)

Plyn

Ug = 1,1

4 - 16 - 4

63

32

Argón

Ug = 1,1

6 - 14 - 4

63

34

Argón

Ug = 0,7

4 - 12 - 4 - 12 - 4

50

32

Argón

Ug = 0,6

4 - 14 - 4 - 14 - 4

50

32

Argón

Ug = 0,5

4 - 18 - 4 - 18 - 4

50

32

Argón

U tepelno – izolačného dvojskla (u trojskla vnútorná aj vonkajšia) je vnútorná tabuľa skla nahradená sklom s nízkou hodnotou emisivity, to znamená, že na povrchu je nanesená neviditeľná vrstva ušľachtilého kovu, ktorá odráža tepelnú energiu späť do miestnosti a tak zabraňuje jej úniku. Táto technológia výrazne znižuje hodnotu Ug. Na hodnotu Ug vo veľkej miere vplýva aj využitie plynu s nízkou tepelnou  vodivosťou – argónu alebo kryptónu.