CENOVÉ PONUKY: +421 918 994 628
FAKTURÁCIA: +421 905 659 827
REKLAMÁCIE, SERVIS: +421 905 222 478

Montáž

MONTÁŽ

Pri neodbornej montáži okien vznikajú problémy typu: zatekanie, rosenie skiel, zvýšený únik tepla... Je veľmi dôležité, aby boli okná vyrobené kvalitne a energeticky úsporne, no veľký dôraz sa kladie na ich správne osadenie do stavby.

Štandardne je zaužívaný systém montáže PUR – penou, teda okenný rám je mechanicky ukotvený a následne zapenený PUR – penou, ktorá sa na záver prekrýva omietkou.

Naša firma Vám ponúka pokrokové riešenie, a to montáž pomocou tesniacich pások – novej generácie s použitím systému TwinAktiv. V úplnej podstate sa jedná o dve pásky.
Jedna z interiérovej strany – parozábrana, ktorá zabráni prieniku vlhkosti z interiéru do PUR – peny. Druhá z exteriérovej strany – paropriepustná, ktorá ochraňuje PUR penu pred dažďovou vodou i pred UV žiarením a zároveň nežiaducu vodnú paru z pripojovacej špáry cez ňu prepustí.

Systém TwinAktiv je revolučné riešenie, pásky prispôsobujú svoje parametre v závislosti od zmeny tepelných pomerov a zaisťujú suchú tepelnú izoláciu celoročne.

Montáž našich výrobkov vykonávajú len vyškolení odborníci.

Cena za montáž obsahuje aj:

 • nastavenie kovania
 • montáž kľučiek
 • dopravné náklady

Pri výmene okien zabezpečujeme:

 • - demontáž starých okien
 • - likvidáciu starých okien
 • - murárske práce

Montážne peny

PUR pena sa používa v stavebníctve k zatepleniu škár a dutín, je vynikajúcim tepelným a zvukovým izolantom.

illbruck PRO 70PENA PRO 70

Unikátna 1-komponentná polyuretánová pena s extrémne vysokou rozmerovou stabilitou a excelentnou vnútornou štruktúrou, neobsahujúca freóny, reagujúca so vzdušnou vlhkosťou . Pena nie je odolná voči UV. Pena je ideálna pre utesnenie pripojovacej škáry okien a dverí a utesnenia škár, otvorov a prestupov.

Prečo naša firma používa illbruck PRO 70 ?

 • Aplikácia od -10°C
 • Vysoká výdatnosť – 55 l
 • Minimálne zmrštenie cca 3%
 • Zvukový útlm 58 dB
 • Tepelný a zvukovo izolačný materiál

Technické vlastnosti

  Norma Klasifikácia
Trieda horľavosti DIN 4 102 B3
Objemová hmotnosť   Cca. 20 kg/m³
Tepelná vodivosť DIN 52 612 0,036 W/m.K
Pevnosť v ťahu DIN 53 455 64 kPa
Predĺženie pri pretrhnutí DIN 53 455 18%
Pevnosť v strihu DIN 53 422 29 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení ISO 844 27 kPa
Postexpanzia (nevlhčený podklad)   cca 50%
Nelepivosť* (30mm húsenka)   10min.
Rezateľnosť* (30mm húsenka)   40min.
Plne zaťažiteľná*   24hod.
Výdatnosť –voľné napenenie*   55 l
Teplotná odolnosť (dlhodobá)   - 40°C až + 90°C
Aplikačná teplota   - 10°C až + 35°C
Optimálna teplota dózy   +20°C
Limitná teplota dózy   +5°C až + 35°C
Doba skladovania   12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
Skladovacia teplota   V chlade a suchu nikdy v mraze, skladovať vo zvislej polohe

 

SERVIS

Na výrobky namontované našou firmou poskytujeme 5 – 10 ročnú záruku v závislosti od konkrétneho typu a prevedenia. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis. Ku všetkým výrobkom poskytujeme návod na obsluhu, certifikáty a technický list so záručnými podmienkami. Dodržaním odporúčaných rád týkajúcich sa starostlivosti predlžujete životnosť Vašich výrobkov.

Fólia Illbruck TwinAktiv

Illbruck TwinAktiv je fólia určená pre utesnenie interiérovej a exteriérovej strany pripájacej špáry otvorových výplní. Fólia mení svoju tesnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Vďaka prevedeniu TwinAktiv EW je možnosť ju aplikovať do všetkých bežných tvarov. Verzia TwinAktiv Flex je na viac vybavená integrovanou dilatačnou rezervou, ktorá slúži na zachytenie pohybov okolitých prvkov tzn. otvorové výplne a materiálu ostenia.

Materiál

Fólia je tvorená tkanou látkou odolnou proti pretrhnutiu a polyetylénovým kopolymérom. Produkt je vybavený samolepiacou vrstvou určenou pre aplikáciu na otvorovú výplň. Na murivo sa fólia upevňuje pomocou butylového pruhu, alebo môže byť prilepená lepidlom Nahtpaste alebo možno dodať aj fóliu vybavenú perlinkou, ktorá sa vkladá do čerstvej omietky.

Farba

 • Jedna strana: šedá textília
 • Druhá strana: lesklá šedá fólia

Prednosti výrobku

 • Pre vnútorné i vonkajšie utesnenie škáry jedna fólia
 • TwinAktiv EW umožňuje využitie jednej fólie pre všetky bežné tvary detailov
 • Premenlivá hodnota sd; záruka maximálneho odvetrania a vysychania tepelnej izolácie škáry
 • TwinAktiv Flex s integrovanou dilatačnou rezervou zaistí optimálnu dilatáciu škáry
 • Výber z troch metód montáže

Technické informácie:

 

DIN

Klasifikácia

Trieda horľavosti

4102

B2 (normálne zápalná)

P - NDS04 - 292

Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy

4108 - 3

sd medzi 0,35 a 15m v závislosti od priemernej vlhkosti vzduchu

Lepivosť butylu

 

12 N / 25 mm

Priľnavosť samolepiacej vrstvy

 

12 N / 25 mm

Znášanlivosť so stavebnými materiálmi

52452

zaručená

Teplotná odolnosť

 

- 40ºC až + 100ºC

Aplikačná teplota

 

+ 5ºC až + 45ºC

Skladovateľnosť

 

1 rok

Odolnosť UV

 

cca 2 mesiace